Tài liệu hội thảo 06.05.2024

Tài liệu hội thảo ngày 06.05.2024, xem chi tiết bên dưới:

1. SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG – THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ KINH NGHIỆM – Link Download

2. Chuyển đổi kỹ thuật số và nâng cấp điều khiển thông minh theo chiến lược “Các bon kép”- Thực trạng, giải pháp và kinh nghiệm – Link Download