Clinker Cooler – Hệ thống làm nguội

Hệ thống làm nguội Clinker Cooler của Sinovina được thiết kế để giảm nhiệt độ clinker từ khoảng 1400 độ C xuống 100 độ C. Thiết bị này sử dụng gió lạnh để làm mát và làm nguội clinker.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.