Khớp nối thủy lực YOXy

Khớp nối thủy lực YOXy của Sinovina được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý khí thải của nhà máy xi măng. Nó giúp kết nối các bộ phận trong hệ thống thủy lực của máy xử lý khí thải, giúp máy hoạt động hiệu quả và giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa.
Khớp nối thủy lực là một loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng (dầu, nước) để truyền động giữa động cơ và phụ tải.

Khớp nối thủy lực là một loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng (dầu, nước) để truyền động giữa động cơ và phụ tải.
Khớp nối thủy lực được sản suất theo các kích thước và công suất tiêu chuẩn có thể chọn theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng phi tiêu chuẩn để phù hợp với thiết bị hiện có tại nhà máy.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.